Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

SKAT Transport spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w (Gdańsku 80-298),

ul. Juliusza Słowackiego 199

tel.: 58 524 57 00

fax: 58 524 57 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przesłania oferty świadczonych przez nas usług transportowych, spedycyjnych, rezerwacji (bookingów) przepraw promowych, pociągami, tunelami, mostami;  pośrednictwa ubezpieczeniowego lub ich świadczenia przez SKAT Transport sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 199, (80-298) Gdańsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy odpowiednio o świadczenie usług transportowych, spedycyjnych, rezerwacji (bookingów) przepraw promowych, pociągami, tunelami, mostami lub pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

 4. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Ciebie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Administratora - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia zamówienia.

Dane dotyczące osób niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu użytkownika przez użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych naszych usług. W przypadku usług ubezpieczeniowych za Twoją wyraźną i dobrowolną zgodą możemy dokonywać profilowania, które może mieć wpływ na przedstawianą dla Pana/Pani ofertę.

 

5.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności następujące kategorie podmiotów: przewoźnicy, zleceniodawcy, firmy ubezpieczeniowe oraz inne podmioty, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych dla Pani/Pana.

 

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Więcej o przysługujących Panu/Pani prawach i możliwościach ich realizacji dowie się Pan/Pani w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: Polityka Prywatności

 

 7. Skarga do organu nadzorczego

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.