Aby sprostać wymaganiom naszych klientów wprowadziliśmy nową usługę, którą możemy świadczyć głównie dzięki kooperacji całej Grupy SKAT i jest to transport multimodalny. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zlecenia, gdzie zawarta jest jedna umowa o przewóz, nasz personel zaproponuje wszelkie optymalne rozwiązania minimalizujące koszty całego transportu.

Transport multimodalny jest jednym z elementów złożonego procesu transportowego rzeczy, w którym to ładunki przemieszcza się przy pomocy środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Definicja przewozów multimodalnych została ujęta w Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów i brzmi następująco:

„Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju”.

Transport multimodalny dzielimy na dwa terminy: intermodalny oraz kombinowany. W praktyce zazwyczaj używa się ich zamiennie, jednakże różnią się one kilkoma cechami.

- Transport intermodalny dotyczy transportu ładunków przy użyciu środków przewozu różnych gałęzi transportu ale pod jednym warunkiem, muszą być w tej samej jednostce ładunkowej (opakowaniu, np. kontener) znajdującej się na całej trasie od nadawcy do odbiorcy.

- Transport kombinowany jest usługą przewozową gdzie jednostka ładunkowa w przeważającej części trasy transportowana jest między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, morską lub kolej, ale jej dowóz od nadawcy i odwóz do odbiorcy następuje transportem drogowym.

Transport ten jest o tyle korzystny dla zleceniodawcy, że ponosi on jedną opłatę przewozową. Głównymi celami skorzystania z takiej usługi są:

 • Minimalizacja kosztów transportu
 • Minimalizacja czasu transportu
 • Usprawnienie przewozu towarów od producenta do konsumenta.
 

Typy rozwiązań organizacyjnych procesu przewozowego w zależności od odległości przewozu oraz dostępności środków przewozowych

 • Przewozy samochodowo-kolejowe
 • Przewozy samochodowo-wodne
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-wodne
 • Przewozy samochodowo-lotnicze
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze
 • Przewozy samochodowo-morskie
 • Przewozy kolejowo-morskie
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-morskie.