Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczącego jednolitych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przepisów drogowych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej wykonywanie przewozów kabotażowych zostało ujednolicone 14 maja 2010 i opiera się na zapisach artykułu 8 rozporządzenia. Powyższy zapis mówi, że każdy przewoźnik zarobkowego transportu rzeczy, posiadający licencję wspólnotową, po dostarczeniu przesyłki/towaru w ruchu międzynarodowym jest uprawniony do wykonywania tym samym pojazdem lub - w przypadku zespołu pojazdów - pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek towaru w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy towaru/rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Nasza firma SKAT Transport mając na uwadze powyższe przepisy wykonuje usługi transportu kabotażowego na terenie Unii. Posiadamy do tego celu przeszkolony, wykwalifikowany personel i wszelkie wymagane ubezpieczenia kabotażowe. Daliśmy się już poznać jako przewoźnik rzetelny i wiarygodny.

Świadcząc usługi kabotażowe pamiętamy, że: wewnątrz krajowe drogowe przewozy rzeczy wykonywane w przyjmującym państwie Unii przez przewoźnika niemającego siedziby w tym państwie uznaje się za zgodne z przepisami, jeśli przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy. Przyjmuje się, że dowód, o którym mowa powyżej(CMR, Lieferschein), obejmuje następujące dane dla każdego przewozu:

  • nazwę, adres i podpis nadawcy;
  • nazwę, adres i podpis przewoźnika;
  • nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy - jego podpis oraz datę   dostawy rzeczy;
  • miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
  • nazwę będącą w powszechnym użyciu, określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także - w przypadku rzeczy niebezpiecznych(ADR) - ich ogólnie  przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;
  • masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób