Na specjalne zlecenie naszych Klientów oferujemy pomoc w obsłudze przewozów ponadnormatywnych.

Obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi jest „Ustawa z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw”. Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd na drodze decyzji administracyjnej.

Doświadczenie własne oraz współpraca z wyspecjalizowanymi podwykonawcami pozwala nam z powodzeniem organizować transport specjalistyczny od momentu złożenia wniosku o zezwolenie na przejazd, objazdu planowanej trasy aż do samej realizacji przewozu z pilotażem włącznie. W związku ze specyfiką tego rodzaju transportu czas realizacji zlecenia ponadnormatywnego liczony od złożenia zapytania do chwili rozładunku w miejscu docelowym może zawierać się od kilku do nawet kilkunastu tygodni.