Zawsze byliśmy w czołówce polskich firm transportowych we wprowadzaniu innowacji – podkreśla Waldemar Łazarczyk, prezes SKAT Transport Sp. z o.o. Innowacja, przede wszystkim w zakresie zarządzania poprzez nowe technologie, w krótkim czasie przyniosła bardzo wymierne efekty zarówno po stronie klienta, jak i przedsiębiorstwa.

Nasza Innowacyjność pozwoliła nam jako jednej z pierwszych firm transportowych na rynku uruchomić System zarządzania flotą w czasie rzeczywistym(FMS).

W 2009 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu w oparciu o technologię firmy TRANSICS lidera europejskiego rynku rozwiązań telematycznych. W pierwszym kroku wyposażyliśmy cały tabor w dostarczone przez Transics komputery pokładowe TX-MAX, a w roku 2015 wymieniliśmy je na najnowsze modele TX SKY, które zbierają dane przekazywane z systemów komputerowych pojazdu oraz dane raportowane przekazywanych przez kierowcę. Kolejnym krokiem była integracja systemu z już funkcjonującą infrastrukturą informatyczną firmy.
Utworzony system zarządzania flotą w czasie rzeczywistym przekłada się na automatyzację wielu procesów zachodzących w firmie, dużą oszczędność czasu i pracy, minimalizację ilości błędów i zbędnych dokumentów.

Lokalizacja pojazdu

Dzięki zamontowanemu w każdym pojeździe GPS zawsze wiemy gdzie znajduje się nasz tabor.

 

Zarządzanie paliwem

Bezpośrednie podłączenie do szyny CAN pozwala na uzyskanie danych o zużyciu paliwa w kilka chwil po przebyciu trasy. Możemy natychmiast reagować na nieprawidłowości w zużyciu paliwa i tankowaniach. Prowadzi to do niższych kosztów eksploatacyjnych i większej efektywności na drodze.

 

Planowanie Trasy

Minimalizujemy zbędne koszty dzięki wysyłaniu optymalnych tras opracowywanych przez naszych dyspozytorów(planistów)

 

 

Obsługa klienta dzięki bieżącemu wyliczaniu parametrów ETA

W oparciu o dane na temat aktualnej pozycji pojazdu i jego następnego postoju, dyspozytorzy mogą obliczyć czas dostarczenia towaru do siedziby klienta. Planiści przekazują informację na temat planowanego czasu przyjazdu (STA – Scheduled Time of Arrival) wraz z danymi o zaplanowanej trasie. Jeśli towar jest już w trasie, obliczany jest szacunkowy czas przyjazdu, czyli ETA (Estimated Time of Arrival). Jeżeli przejazd opóźni się z nieprzewidzianych powodów (korki, objazdy, itd.), wówczas możemy z wyprzedzeniem poinformować klienta o opóźnieniu. Ponadto, system umożliwia operatorowi sprawdzenie, czy kierowca zmierza we właściwym kierunku – dzięki temu unikniemy kosztownych nieporozumień.

 

Transfer dokumentów z pojazdu 

Wyposażyliśmy pojazdy w mobilny skaner formatu A4, umożliwiający kierowcom skanowanie dokumentów transportowych (CMR, potwierdzenia dostawy, itd.) bezpośrednio w kabinie. Zeskanowane dokumenty przesyłane są od razu do biura gdzie natychmiast podlegają weryfikacji. Na prośbę klienta są do niego przesyłane w klika chwil po rozładunku.

Komunikacja

Wykorzystując FMS mamy natychmiastowy i niezawodny sposób komunikacji między bazą i pojazdami. Pozwala na to zwiększać efektywność pracowników oraz oferować wysoki poziom usług.