SKAT Transport dzięki zaawansowanym systemom informatyczno-telematycznym szczegółowo analizuje dane eksploatacyjne swoich pojazdów. Pomiarom poddajemy szereg parametrów takich jak:

- emisja CO2
- zużycie paliwa
- czas trwania jazdy

Prowadząc systematyczną kontrolę możemy sprawdzać poprawność realizacji opracowanego specjalnie dla SKAT Transport planu redukcji zużycia paliwa i emisji CO2.

Poniżej zamieszczamy najbardziej interesujące wykresy.