Od grudnia 2014 do lipca 2015 SKAT Transport jest uczestnikiem projektu Szansa drzemie w zmianie – nowoczesne ZZL.

Projekt składa się z  4 podstawowych elementów:

  • Rozwiązania ZZL – opracowania które definiuje standardy ZZL w obszarach rekrutacji, selekcji, oraz oceny kompetencji pracowników.
  • Systemu HRMS – systemu informatycznego, dostępnego przez internet, wspierającego procesy rekrutacji i selekcji pracowników oraz oceny kompetencji pracowników.
  • Szkoleń - dotyczących zarówno rozwiązania ZZL jak i innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
  • Doradztwa – którego celem jest dostosowanie Rozwiązania ZZL do specyfiki danego przedsiębiorstwa i późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja