SKAT Transport Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od czerwca 2014 roku do kwietnia 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizuje pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zamknięty projekt szkoleniowy pt. „AKADEMIA PRACOWNIKÓW SKAT TRANSPORT”.

Niniejszy projekt skierowany jest do przedsiębiorstwa SKAT Transport Sp. z o.o. Sp. k. i jego pracowników.

Celem projektu jest wzrost zwiększenie poziomu kompetencji pracowników SKAT, ustalonych po analizie potrzeb szkoleniowych, które mają wpływ na wzmocnienie poziomu konkurencyjności i jakości świadczonych usług przez SKAT.

W ramach Projektu przewidziane są szkolenia dla pracowników z zakresu sprzedaży, umiejętności osobistych i społecznych, zarządzania oraz z zakresu ICT.  


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja