SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. jest uczestnikiem kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskije w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Eko-Eksperci - Elektronika na zielono."

W ramach projektu będzie realizowane szkolenie, zwiększające kompetencje pracowników w wykorzystaniu narzędzi systemowych w procesach zarządzania zasobami ludzkimi.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Od grudnia 2014 do lipca 2015 SKAT Transport jest uczestnikiem projektu Szansa drzemie w zmianie – nowoczesne ZZL.

Projekt składa się z  4 podstawowych elementów:

  • Rozwiązania ZZL – opracowania które definiuje standardy ZZL w obszarach rekrutacji, selekcji, oraz oceny kompetencji pracowników.
  • Systemu HRMS – systemu informatycznego, dostępnego przez internet, wspierającego procesy rekrutacji i selekcji pracowników oraz oceny kompetencji pracowników.
  • Szkoleń - dotyczących zarówno rozwiązania ZZL jak i innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
  • Doradztwa – którego celem jest dostosowanie Rozwiązania ZZL do specyfiki danego przedsiębiorstwa i późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

SKAT Transport Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od czerwca 2014 roku do kwietnia 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizuje pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zamknięty projekt szkoleniowy pt. „AKADEMIA PRACOWNIKÓW SKAT TRANSPORT”.

Niniejszy projekt skierowany jest do przedsiębiorstwa SKAT Transport Sp. z o.o. Sp. k. i jego pracowników.

Celem projektu jest wzrost zwiększenie poziomu kompetencji pracowników SKAT, ustalonych po analizie potrzeb szkoleniowych, które mają wpływ na wzmocnienie poziomu konkurencyjności i jakości świadczonych usług przez SKAT.

W ramach Projektu przewidziane są szkolenia dla pracowników z zakresu sprzedaży, umiejętności osobistych i społecznych, zarządzania oraz z zakresu ICT.  


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja