Wykonując zobowiązanie Sąd Okręgowego w Gdańsku z dn. 5.11.2013, sygn. akt IX GC 802/13, zamieszczamy następujące oświadczenie:
„Zarząd Skat Transport Sp. z o.o.. informuje, że przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zawisło postępowanie z powództwa PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A. przeciwko Skat Transport Sp. z o.o. o wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A. oraz bezprawne skopiowanie funkcjonalności strony WWW.promy24.com od przedsiębiorstwa PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A., co miało – wedle przedmiotu w.w. postępowania – miejsce w okresie od lutego 2013 roku do września 2013 roku.