SKATway – szansa zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia w zawodzie Spedytora Drogowego w Grupie SKAT.

Dynamiczny rozwój branży TSL wymaga od wszystkich uczestników rynku coraz większej elastyczności w obsłudze procesu transportowego. Obok nowoczesnego taboru, zaawansowanych systemów IT oraz innych narzędzi pozwalających sprostać wymaganiom klientów, istotną rolę odgrywa odpowiednie zarządzanie kompetencjami kadry pracowników.

W odniesieniu do powyższego, należyte wdrożenie nowych pracowników w struktury operacyjne odgrywa kluczowa rolę. Dynamizm codziennych zadań i obowiązków nie zawsze jednak pozwala, aby całość potrzebnej wiedzy oraz wartości przedsiębiorstwa, wpływające na jakość świadczonych usług były przekazane szybko i skutecznie.

Dobrego uczestnika zespołu operacyjnego, poza posiadaną odpowiednią wiedzą branżową cechuje znajomość sprawdzonych praktyk w ramach działalności firmy i ich przestrzeganie. Proces wykwalifikowania  takiego pracownika jest bardzo żmudny i nie zawsze skazane na ostateczny sukces.

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby, Grupa SKAT opracowała specjalny projekt o nazwie SKATway.

SKATway to nieszablonowy proces rekrutacji i zatrudnienia,  uwzgledniający 3-miesięczny system szkoleń teoretyczno-praktycznych, który ma przede wszystkim umożliwić uczestnikom poznanie większości zagadnień branżowych i utrwalenie potrzebnej wiedzy oraz dobrych praktyk w relatywnie krótkim czasie.

Z punktu widzenia kadry zarządzającej projekt ma być miejscem selekcji i sprawdzenia potencjału kandydatów do pracy w określonych obszarach działania Grupy SKAT. Największy nacisk został jednak położony na wyszkolenie i przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie Spedytora Drogowego.

Projekt ma również ukazać uczestnikom atrakcyjność pracy w Grupie SKAT, którą można określić wieloma czynnikami, wliczając stabilne zatrudnienie oraz możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego.

Podstawową wartością SKATway jest dostęp do specjalistów, pracujących w Grupie SKAT i posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarach TSL związanych nie tylko z działalnością Grupy.

Projekt w sposób komplementarny pozwala na poznanie wielu aspektów związanych z transportem. Uwzględnia  takie zagadnienia jak spedycja, podstawy prawne transportu, wiedza techniczna z zakresu transportu drogowego, podstawy zagadnień finansowych oraz rozliczeń w transporcie, aspekty handlowe branży TSL, kontakt i praca z klientem, podstawowe techniki negocjacji, elementy transportu morskiego, systemy operacyjne oraz zarządzania, aktywne pozyskiwanie i obsługa zleceń.

Cechą projektu jest starannie opracowany plan, zakładający 3 etapy szkolenia i wdrożenia do pracy. Na każdym etapie uczestnicy działają pod nadzorem trenerów wewnętrznych, którzy przez cały czas trwania projektu oceniają postępy oraz predyspozycje uczestników, nie zapominając o motywacji i wsparciu.

Kolejne etapy SKATway:

SKATlab – program szkoleń teoretycznych z uwzględnieniem historii i zasad funkcjonowania Grupy SKAT. Podczas tego etapu – obok wiedzy teoretycznej, uczestnicy poznają zasady dobrej praktyki z punktu widzenia działalności Grupy oraz system wartości jak również inne czynniki, które stanowią o pozycji na rynku, jakości świadczonych usług oraz dynamicznym rozwoju Grupy SKAT.

SKATexperience – I etap szkolenia praktycznego, który uwzględnia rozwiązywanie zadań pod nadzorem, w oparciu o realne scenariusze, z zastosowaniem narzędzi systemowych. Podczas tego etapu uczestnicy mają możliwość  utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy i przede wszystkim doskonalenia umiejętności funkcjonowania w ramach struktury przedsiębiorstwa z zastosowaniem odpowiednich procedur.

SKATlife – II etap szkolenia praktycznego, który zakłada działanie w rzeczywistych warunkach, dalsze doskonalenie i zdobywanie doświadczenia podczas realnego pozyskiwania i obsługi zleceń, jak również ustalenie pierwszych targetów i - w rezultacie - rozliczanie z powierzanych zadań spedycyjnych.

Każdy z powyższych etapów uwzględnia weryfikację postępów w formie testów oraz zadań, które pozwalają na określenie stopnia przygotowania uczestnika i ewentualnej zdolności do pracy w Działach Operacyjnych Grupy SKAT po zakończeniu Projektu.

Kolejnym założeniem SKATway jest stanowienie zaplecza szkoleniowego również dla doświadczonych pracowników Grupy. Opracowane narzędzia szkoleniowe pozwalają w sposób elastyczny zarządzać procesem kwalifikacji całej kadry poprzez doraźne szkolenia wewnętrzne w miarę istniejących potrzeb.

Każda edycja SKATway to bardzo atrakcyjna możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnej w zawodzie Spedytora i przede wszystkim szansa na zatrudnienie w firmie o bardzo silnej pozycji na rynku. Informacje o kolejnych edycjach Projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Grupy SKAT oraz na naszych oficjalnych profilach społecznościowych jak również w formie ogłoszeń na najpopularniejszych portalach z ofertami pracy.

Wszelkie pytania dotyczące SKATway prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.