Plik w formacie doc, pdf, odt. Maksymalny rozmiar 5MB.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wskazanych w formularzu przez SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 199, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926)” oraz kontaktowani się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w formularzu lub telefonicznie na podany przeze mnie numer, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 199. Moje dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dane podaję dobrowolnie i jestem świadomy prawa do dostępu do treści moich danych oraz do jej poprawiania.